Thursday, May 28, 2015

24.05.15 : Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak (Continuation - 1)

The Grand Statue of Happy Buddha.


Related Post :-
i)     Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak (CLICK ME!)
ii)    Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak (Continuation - 2) (CLICK ME!)

Address :
Tua Pek Kong Temple
Jalan Pasir Panjang,
Kampung Pasir Panjang Laut,
32000 Sitiawan,
Perak.


Tuesday, May 26, 2015

24.05.15 : Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak

Grand Statues of Deities facing the sea at Tua Pek Kong Temple.


Related Post :
i)     Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak (Continuation - 1) (CLICK ME!)
ii)    Tua Pek Kong Temple, Sitiawan, Perak (Continuation - 2) (CLICK ME!)

Address :
Tua Pek Kong Temple
Jalan Pasir Panjang,
Kampung Pasir Panjang Laut,
32000 Sitiawan,
Perak.